Habitasana sorgeix de la unió de dues paraules, de dues accepcions que juntes recullen els fonaments i la raó de ser de la companyia; habitar de forma saludable. I és que el dos, la dualitat, és molt present en l’ADN d’Habitasana en conceptes tan variats com Ecosistema, Bioconstrucció, Ecointeriorisme o Feng Shui; que literalment representen el vent i l’aigua. Al cap i a la fi tot gira entorn de la naturalesa i a la naturalitat amb la qual es concebien antigament els espais per a la vida, com una extensió del cos, conferint a la llar valors de protecció, recer i fins i tot de sanació, entenent la construcció com un epiteli viu, que respira, reacciona i s’adapta a les condicions del seu entorn i a l’activitat que genera en el seu interior.

El nostre món,
una raó de ser

Habitasana sorgeix d’una manera gairebé fortuïta, poc premeditada en un principi, és el fruit de debats i discussions apassionades entre una sèrie de persones que compartim una forma d’entendre la vida. Ens vam adonar que aquesta filosofia és comuna a moltes altres persones idealistes i que, d’alguna manera, el mercat no ofereix les solucions que anhelen, que anhelem. Així que de forma natural ens vam dir, per què no oferim el que ens agradaria rebre?

Des d’aquest plantejament neix Habitasana, un extens territori habitat per persones que busquen l’equilibri, que estan sensibilitzades pel medi ambient, que entenen el món com la seva llar i a la seva llar com el seu món.

MARÍA JOSÉ GARCÍA GIMÉNEZ
Directora general

Equilibri i harmonia

Els nostres projectes obeeixen a una metodologia contrastada, meditada i pausada. Cada decisió ha de ser consistent en si mateixa i alhora respectuosa i coherent amb la totalitat. Estudiem minuciosament els habitatges des de diferents perspectives per distribuir els espais de la manera més adequada, ens preocupa especialment el condicionament sostenible de serveis i subministraments. D’altra banda, els materials tradicionals i de proximitat, les parets, la nostra segona pell, constitueixen un dels valors singulars d’Habitasana.

Allò material i allò energètic, el concret i el que flueix, la tradició i la innovació, representen la dualitat en estat pur i manifesten la cerca de l’equilibri que defineix la filosofia de la companyia; tot tractat com un cosmos que tendeix a harmonitzar l’espai de la llar, l’entorn i als seus habitants.

MONTSE GIMÉNEZ TURMO
Gerent

Un equip de persones compromeses
amb la natura, l’entorn, els materials, la sostenibilitat, la bellesa, la salut…

SOSTENIBILITAT

ENTORN

EQUILIBRI

MATERIALITAT

SALUT

GEOBIOLOGIA

ENERGIA

METODOLOGIA

Les nostres àrees d’experiència, els serveis que oferim,
es concreten en la forma d’abordar cada nou repte

ANÀLISI I DIAGNÒSTIC

Duem a terme un minuciós estudi de la llar, de cadascun dels espais que la constitueixen, determinant la salut global de l’habitatge. Des de l’anàlisi exhaustiu de la distribució de les estances, els materials i els fluxos d’electricitat, radiacions i aigua.

DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES

Plantegem espais concebuts des d’una mirada holística. Apliquem diverses metodologies en la presa de decisions projectuals per oferir solucions efectives, consistents i contrastades.

PROMOCIÓ I CONSTRUCCIÓ

Conjuminem la tradició i la innovació constructiva, utilitzem materials de proximitat aplicant tècniques avalades per segles de rigor, posem el focus en habitatges sostenibles, saludables, equilibrats i feliços.

Casos d'èxit