FENG SHUI II: Facilitant el correcte flux energètic

Cóm distribuir i decorar la teva nova llar amb el Feng Shui de la forma

El Feng Shui és el resultat d’anys d’estudi molt profund i complex, no podem pretendre aprendre un art mil·lenari amb tan sols llegir un article o un llibre.

En la majoria dels casos, no escollim el terreny on construïren el nostre habitatge com tampoc vàrem poder decidir la distribució de les estances. A la majoria dels casos, vivim en construccions pensades i creades per algú altre que no van tenir en compte el flux energètic del terreny ni l’ordre de la distribució interior.

Sí podem fer en qualsevol cas, és compensar aquestes mancances o errors de distribució i millorar el flux energètic perquè ens sigui beneficiós. Això ho aconseguirem tenint en compte distribució dels nostres mobles, els colors i la decoració que posarem a la nostra llar.

Per a això mantindrem la disposició dels 5 arquetips de l’Escola de la forma o del Paisatge.

  • Serp: Estabilitat, Centrament
  • Tortuga: Protecció
  • Au Fènix: Prosperitat
  • Drac: Acció
  • Tigre: Reflexió

Dins l’escola de la forma del Feng Shui, es fa al·lusió constant aquests cinc animals simbòlics i cadascun d’ells, reflecteix certes característiques especials.

 

La serp

Adreça associada: Centre

Element: Terra

Color: Groc

Estabilitat Centrament

La serp se situa sempre al centre. Si anem a estudiar un habitatge, doncs el mateix habitatge serà la serp. Si ens observem envoltats d’altres estructures, nosaltres serem la serp, per tant, si el que analitzem és situació d’un llit, aquesta serà la serp igual que si ho féssim amb el sofà, una cadira… aquest element seria la serp i hauríem d’aconseguir que al seu voltant es distribuïssin els altres quatre arquetips en la seva posició i forma adequada.

En la teoria dels 5 elements, el color groc està associat a l’element “terra” al centre. La serp té afinitat amb aquest concepte sent un animal extremadament receptiu, sensible, que roman atent percebent tot el que l’envolta.

 

 

La tortuga

Adreça associada: Nord

Element: Aigua.

Color: Negre.

Sentit: Protecció

 

La tortuga roman darrere de la serp groga oferint-li la protecció.

Aquest animal reflecteix un aspecte fonamental per a un bon Feng Shui que és la protecció, la solidesa i l’estabilitat. La tortuga mitjançant la seva closca, i aparent quietud designa en forma correcta aquestes necessitats.

Tota construcció ha d’afavorir-se d’una tortuga, ha de comptar amb solidesa a la seva esquena, bé sigui un pujol, grup d’arbres, edificis propers, o una altra estructura que l’abrigalli. Una tortuga ha de protegir l’esquena de corrents imprevists com a vents poc favorables, torrents d’aigua incontrolables o un altre tipus d’agressions.

Una tortuga ha de guardar una configuració forta, estable i harmònica, doncs una immensa muntanya darrere d’un habitatge amb perill de despreniments, allaus de neu o terra acabaria sent perillosa, en aquests casos rebria el nom de “tortuga Ferida”. El Feng Shui aconsella un pujol suau que abrigalli i compleixi els seus objectius sense arribar a ser hostil.

Si parlem de situar a una persona on hagués de passar llargs períodes de temps o allà on realitzarà accions vitals com el descans, l’alimentació, etc. buscaríem elements similars que reflectissin aquests aspectes. Per tant, una situació on la seva esquena donés a una porta, passadís, o finestra per la qual entren corrents, no constituirà l’aspecte més sòlid.

Buscarem sempre que, a l’esquena de la serp, hi trobem una paret sòlida i ferma, sense elements penjats en ella amb risc o sensació de despreniment sobre la serp, que ha d’estar protegida per aquesta Tortuga.

 

L’Au Fènix

Adreça associada: Sud

Element: Foc

Color: Vermell

Sentit: Projecció

 

L’Au Fènix roman davant de la serp groga oferint-li frontalment l’obertura a l’espai visual, la projecció.

Aquesta au mitològica correspon al costat invers de la tortuga, és a dir al davant, la façana, les vistes que són pròpies a la majoria de les construccions. Si la immobilitat i la protecció és una caracteritza clara de la tortuga negra, l’Au Fènix necessita certa amplitud, una àrea oberta on rebre energia. Un cas il·lustratiu de no comptar amb l’Au Fènix és un edifici, que una vegada construït, mostra la seva façana principal orientada cap a una muntanya, cap a un altre edifici similar o cap a estructures que impedeixen l’obertura i recepció correcta d’energia o “Qi”.

L’Au Fènix guarda certs principis, proporcionant l’obertura visual, ha d’atreure el flux de Chi de forma controlada.

 

El Feng Shui desaconsella posar un arbre enfront de la seva porta en el cas d’una construcció. En el cas del mobiliari de l’interior d’una sala, desaconsella posar la taula i cadira de treball front una paret i aconsella donar-li la volta per proporcionar-li obertura enfronti i dotar així de l’Au Fènix.

 

El Drac verd

Adreça associada: Est

Element: Fusta

Color: Verd

Sentit: Acció

 

El drac verd està situat a l’esquerra de la serp en forma d’un pujol, edifici, porxo, arbre, armari o qualsevol estructura alta o amb presència que l’abrigalla. La part esquerra s’associa a la creativitat, a la intuïció i també al tacte i saviesa femenina.

Aquest animal és potser uns dels símbols més representatius de l’art xinès, és estrany veure qualsevol celebració sense la seva presència. El terme, a més de ser part dels 5 animals celestials, és usat per descriure els corrents energètics o per simbolitzar els canals per on transita l’energia en les serralades.

 

Per valorar al drac verd, caldrà relacionar-ho directament amb el tigre blanc, doncs tots dos costats dret i esquerre, guarden la relació com a idònia respecte a la serp.

 

El tigre blanc

Adreça associada: Oest

Element: Metall

Color: Blanc

Sentit: Reflexió

El tigre se situa a la dreta de la serp groga. Es representa en el seu estat de quietud a l’aguait, amb la seva imponent presència de força i ímpetu, però quiet i en estat de l’aguait, passant gairebé desapercebut en el seu entorn.

S’explica aquest fet per part d’alguns autors, en dir que, la força ha d’anar acompanyada per l’adequada reflexió i activitat sàvia del drac. En general un tigre menys fort que el drac verd és com anteposar la reflexió i pensament correcte a les decisions viscerals, basades en la força. És en aquesta reflexió on buscarem l’equilibri entre tots dos elements.

Per valorar al tigre, buscarem l’estructura o el moble més baix, discret i que ens inspiri quietud i concentració, en comparació al drac que com hem comentat anteriorment, serà un moble o objecte més alt, vistós i actiu i procurarem en tots els casos guardar sempre aquesta relació entre ambdós.

HARMONITZAR LES ESTANCES

Ens trobem sovint habitant llars distribuïdes sense haver tingut en compte l’ordre lògic, amb una distribució de portes i finestres, envans que dificulten el flux energètic o l’acceleren, elements decoratius, mobles o colors que de la mateixa forma afecten directament a la qualitat de l’energia de l’habitatge de la qual ens nodrim i en tots aquests casos ens trobem una similitud en l’ambient familiar i en els esdeveniments de les persones que habiten en aquests tipus de llars.

Com vàrem comentar en l’article anterior, si l’energia circula a massa velocitat o pel contrari, recorre excessivament lenta o senzillament aquesta és nul·la o estanca per la manca de circulació, aquesta ens afectarà directament en els nostres actes i esdeveniments en el mateix sentit. També caldrà valorar el tipus d’energia que ens entra de l’exterior per valorar la qualitat d’aquesta dins la nostra llar.

Al Feng Shui ofereix també la possibilitat de compensar aquestes deficiències energètiques mitjançant “cures”, és a dir, potenciant colors, materials i aprofitar decoració per redreçar l’energia de l’espai.

Si ens guiem per la nostra lògica i la percepció, podríem reconduir la direccionalitat, la rapidesa inclús transformar l’energia.

Com a exemple, ens imaginarem que el nostre dormitori té la porta d’accés totalment alineada amb la finestra i que aquesta dona a un geriàtric, hospital o cementiri. Ens trobaríem amb una energia provinent de l’exterior poc vital, malaltissa o de mort però que alhora passaria de llarg a la resta de la casa a gran velocitat, sense arribar a tots els racons de l’habitació. En aquest cas hauríem de resoldre 3 problemes, la qualitat energètica provinent de l’exterior, la direccionalitat i la rapidesa d’aquesta. Pel que fa al tipus d’energia que ens entra de l’exterior,  podríem compensar-la situant a la finestra un element de vida, de llum o de color com una planta o flor. Per resoldre la direccionalitat i velocitat, ens plantejarem col·locar algun element decoratiu (a terra o penjat del sostre) que frenarà per una banda la velocitat en augment i desviï l’energia cap a la resta de l’habitació i tenint en compte que aquest element, el material el color, podria modificar la qualitat energètica millorant-la buscarem que el color, el material i el volum sigui l’idoni per l’ús de l’estança.

Com en el cas anterior, qualsevol distribució pot ser sanada i per tant, qualsevol llar pot ser harmonitzada tenint en compte les directrius del Feng Shui.

 

En tots els casos, hem de tenir molta cura de no penjar elements al sostre o a la paret, allà on tinguem previst asseure’ns o dormir, de manera que quan estiguem al llit, la cadira o al sofà, no hi hagi cap element voluminós, pesat, agressiu, etc. que ens generi pressió. Energèticament, estaria agredint-nos i emetria certa pressió energètica sobre el nostre cos gens beneficiosa.

Com a pinzellada final, cal tenir en compte que ningú millor que la mateixa persona, pot advertir qualsevol element que alteri l’harmonia de la nostra llar, ja sigui un moble, el color de la paret, un element decoratiu, un llum… Un exercici molt recomanable és el de connectar directament amb cada estança i amb cada un dels elements que hi ha per tal de centrar-nos a sentir que ens està aportant, si ens expandeix o pel contrari ens contrau.

 

Esperem que aquest article us proporcioni les eines necessàries per poder valorar i modificar si us cal, l’energia de la qual us alimenteu a la vostra llar.

 

Fins aviat!!!