FENG SHUI I: La ciència de l’energia o del CHI

El Feng Shui, literalment ‘vent i aigua’ és un mètode ancestral d’origen xinès que va partir de l’estudi profund, tant de la natura com del cosmos i, juntament amb l’observació dels canvis que ocorren a la natura, al clima i als astres. Així va néixer el Feng Shui com una disciplina que ajudaria a millorar la vida.

La doctrina del Feng Shui es basa en l’existència d’un alè vital o chi, del flux del qual es veu modificat per la forma i disposició de l’espai, les orientacions (punts cardinals) i els canvis temporals. Algunes escoles de Feng Shui posen l’èmfasi en l’estudi de les formes: les muntanyes, els rius, l’estructura de l’habitatge o el lloc de treball, la ubicació d’una cambra de bany, cuina, habitació, etc. fins a la col·locació dels mobles. Altres escoles emfatitzen en canvi l’ús de la brúixola, encara que en l’actualitat, la tendència és considerar tant la de la forma com la de la brúixola per l’orientació, ambdues complementàriament.

En definitiva, el Feng Shui té com a objectiu l’harmonització dels corrents energètics segons els punts cardinals, els cicles naturals, els camps geomagnètics, les característiques naturals de l’entorn, etc. i treballa en el flux dels corrents energètics, tant positius com negatius.

En l’actualitat, aquest mètode és molt reconegut a Occident i cada vegada són més les persones que utilitzen aquests ensenyaments per harmonitzar les seves vides.

 

Fluxos d’Energia (CHI o QI)

Hem d’assegurar-nos que l’energia exterior entra i nodreix tot el nostre espai, per així garantir que la totalitat de la superfície de totes les estances es beneficien d’ella.

Si ens trobem amb obertures enfrontades, porta-finestra, porta-porta, finestra-finestra, podem concloure que l’energia anirà a una velocitat en augment generant una direcció lineal que marxarà passant de llarg directament. Hem d’aconseguir l’equilibri entre l’excés de moviment i l’excés d’estancament.

A la imatge superior esquerra, veiem dues disposicions que generen un MAL flux energètic. La col·locació d’algun objecte que talli aquesta velocitat i direcció lineal provocarà que l’energia es freni i es dispersi per la resta de l’estança, aconseguint d’aquesta forma, un flux energètic continu i pausat tal com mostra la imatge de la dreta.

 

Els cinc elements del Feng Shui

Els elements utilitzats per aquesta tècnica es corresponen amb els elements sagrats que els antics denominaven ‘Les Cinc Activitats’: La Terra, el Metall, l’Aigua, la Fusta i el Foc.

  • L’element Terra és un reactiu aïllant. La seva forma és la d’un quadrat, el seu color el groc i el taronja i simbolitza l’estabilitat, la solidesa i el confiable.
  • En segon lloc, es troba el Metall, un gran conductor d’energia. Es correspon amb la forma d’un cercle, el seu color és blanc o gris i remitent a l’abundància, la riquesa i l’èxit financer.
  • Per la seva banda, l’aigua simbolitza l’abismal, la profunditat del desconegut, el principi de la vida i el canvi constant. La seva forma és la de dues ondulacions paral·leles i els seus colors els blaus i negres.
  • L’element fusta, associat en l’Antiga Xina amb l’agricultura, la vida vegetal i els seus processos, encarna la forma d’un rectangle. El seu color és el verd i simbolitza el creixement, la creativitat i l’alimentació.
  • Finalment, el foc s’identifica amb el migdia i amb el sud, a més d’amb tots els processos químics en els quals es fa present (radiació, inducció i combustió). La seva forma és la d’un triangle vermell i els seus colors els vermells i bordeus.

 

Les 6 escoles de Feng Shui

Hi ha moltes escoles de Feng Shui, del paisatge o de la Forma (Tu Li), la de la Brúixola (Li qi), la Bazhai (Vuit Cases), la Xuan Kong (Estels Volants) o la de les Vuit Aspiracions de la Vida. Cadascuna té el seu propi estil, però en l’actualitat, dues d’elles són les escoles principals: L’Escola de la Forma i l’Escola de la Brúixola.

 

Escola de la Brúixola

L’Escola de la Brúixola (Li qi), té en compte l’orientació magnètica de la casa i amb l’ús de la brúixola, mapes de diagnòstic i càlculs matemàtics, ens revela la informació de les energies metafísiques que no veiem amb els nostres ulls. Aconseguint amb aquest estudi, el mapa energètic de la casa on es reflecteix la distribució d’energies que estan relacionades amb diferents aspectes com a relacions, harmonia, salut, professió, prosperitat, etc.

Les Escoles de la Brúixola són vàries, de les quals les principals són l’Escola Bazhai i l’Escola Xuan Kong Feng Shui. En l’actualitat, les dues grans escoles no estan separades, la de la Forma i la de la Brúixola han de ser preses en consideració si es vol estudiar seriosament l’art del Feng Shui.

 

Escola de la Forma

L’Escola de la Forma (també coneguda com a Tu Li o del Paisatge) és la més antiga, es va desenvolupar a la zona muntanyenca de Kueilin i està basada en les formes geogràfiques, muntanyes i rius. A la ciutat serien les construccions i carrers, la distribució de la casa, els colors, la qual cosa veiem i percebem amb els nostres sentits.

La forma de les muntanyes o el paisatge en general es descriu sobre la base dels anomenats “Guardians Celestials”: el Drac, el Tigre, la Tortuga o el Guerrer Fosc i el Fènix. Aquests noms deriven d’antigues constel·lacions que dividien el cel en quatre sectors, d’aquí l’adjectiu de “celestials”.

Aquests quatre arquetips es disposen en forma de creu; la Tortuga enrere, l’au Fènix davant, el Drac a l’esquerra, el Tigre a la dreta. La localització ideal és aquella que tingui una Tortuga situada cap al costat del que provenen els vents més intensos i aigua en el costat oposat (Fènix); ja que el vent (Feng) dispersa el chi mentre que l’aigua (Shui) ho acumula. El geomant a més ha de trobar al Drac, una figura mítica relacionada amb el moviment de l’aigua. La boira matinal, per exemple, representa l’alè del Drac: allí on triga més a dispersar-se és on les condicions per a l’acumulació del chi són millors. L’estudi es completa trobant les línies anomenades “Venes del Drac” i certs punts especials sobre aquestes venes anomenats “el Niu del Drac”.

En el següent article, ens centrarem en el Feng Shui segons l’Escola de la Forma per tal d’aprofundir en els cinc arquetips “Guardians Celestials” que ens ofereixen les eines facilitadores del correcte flux energètic, redistribuint el mobiliari de qualsevol estança de la nostra llar.